top of page

 NASZ ZESPÓŁ

W Pasta Food Company wierzymy, że sukces naszej firmy w dużej mierze zależy od naszych pracowników. Dlatego dbamy o tworzenie w naszej firmie przyjaznego środowiska pracy, w którym każdy będzie miał możliwość rozwoju i realizacji celów zarówno zawodowych, jak i osobistych. Nasza polityka personalna opiera się na kilku filarach:

Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy. Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy. To przesłanie towarzyszyło nam już na etapie projektowania i budowania naszej fabryki i nadal jest najważniejszym zobowiązaniem wobec każdego pracownika.

Szkolenia i rozwój.  Wierzymy, że nauka i rozwój są bardzo ważne, dlatego  inwestujemy w szkolenia, które pomagają pracownikom w realizacji zadań na aktualnie zajmowanych stanowiskach, ale też umożliwiają rozwój w ramach organizacji. Promujemy wewnętrzne awanse i wspieramy pracowników w realizacji ich dążeń zawodowych.

Atmosfera w pracy. Jesteśmy jednym zespołem. Na co dzień współdziałamy i pomagamy sobie. W relacjach międzyludzkich cenimy bezpośrednie  i nieformalne kontakty.  Traktujemy potrzeby pracowników indywidualnie i ułatwiamy łączenie kariery zawodowej z życiem prywatnym. Staramy się aby nasi pracownicy mogli zrelaksować się po pracy, finansując im różne rodzaje wypoczynku.

Otwarta komunikacja. Promujemy szczerą i otwartą komunikację. Słuchamy innych, dajemy i przyjmujemy informacje zwrotne. Organizujemy regularne spotkania z pracownikami i z przedstawicielami pracowników w celu omawiania bieżących spraw,  wyjaśniania niejasności i słuchania propozycji.

 

Do naszego zespołu poszukujemy osób, które będą chciały dzielić z nami nie tylko swoje kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, ale także pasję do żywności, nasz entuzjazm i zaangażowanie. W wykonywaniu codziennych zadań szczególnie cenimy uczciwość, pracę zespołową, nastawienie na wynik, otwartość na zmiany i zorientowanie na klienta. Oferujemy pracę w działach: produkcji, utrzymania ruchu, jakości, magazynów, sprzedaży, logistyki, obsługi klienta, księgowości, HR i administracji.

bottom of page