POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pasta Food Company Sp. z o.o. szanuje prywatność swoich Klientów, partnerów i użytkowników strony internetowej, zaś w swoich działaniach przestrzega wszystkich przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Oświadczamy również, że nie przekazujemy, nie dostarczamy ani nie sprzedajemy danych osobowych innym podmiotom bez zgody Klienta, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Dane osobowe naszych użytkowników są traktowane przez naszą firmę jako poufne.

W celu zachowania najwyższych standardów internetowych, pragniemy poinformować, jakie informacje uzyskamy za pośrednictwem naszej strony internetowej i jak z niej korzystamy.

Logi serwera: serwer witryny zapisuje twój adres IP w standardowym dzienniku serwera. Wykorzystujemy logi serwera do diagnozowania problemów z naszym serwerem, sprawdzania, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona internetowa, utrzymania statystyk i poprawy działania witryny. Dzienniki IP nie zawierają Państwa żadnych danych osobowych.

 

GROMADZENIE DANYCH

Korzystanie z witryny może wymagać gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, które mogą być gromadzone automatycznie lub za pomocą formularzy wejściowych. Ten sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych jest zgodny z przepisami prawa.

 

Prywatność, dane osobowe

W trakcie zbierania danych osobowych za pośrednictwem strony, użytkownik jest informowany o:

• Tożsamości kontrolera

• Wykorzystywaniu danych

• Czasie przechowywania danych

• Obowiązkowym lub opcjonalnym charakterze odpowiedzi, a także o możliwych konsekwencjach braku odpowiedzi

• Odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych

• Prawach dostępu, sprostowania i sprzeciwu dotyczących danych osobowych i ich przetwarzania

 

Podając dane osobowe, użytkownik wyraża swoją wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.

W każdym przypadku udzielone odpowiedzi są przechowywane tylko przez okres niezbędny do celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone.

 

ZEZWOLENIE NA DOSTĘP

Z uzasadnionych przyczyn, użytkownik ma prawo niewyrażenia zgody na dostęp i sprostowania danych, które go dotyczą. W związku z tym użytkownik może wymagać, aby informacje niedokładne, niepełne, niejednoznaczne lub nieaktualne zostały poprawione, uzupełnione, zaktualizowane lub usunięte.

Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik powinien wysłać swoją prośbę na adres właściciela witryny wymieniony na początku tego powiadomienia, załączając kopię ważnego dokumentu tożsamości z podaniem daty i miejsca urodzenia

 

CIASTECZKA COOKIE

Nasza strona internetowa może wykorzystywać "pliki cookie" do kontroli dostarczania treści i monitorowania ruchu na naszej stronie internetowej.

Dane z formularza kontaktowego: W formularzu prosimy o podanie nazwy firmy lub nazwy, adresu e-mail, telefonu i adresu osoby zainteresowanej kontaktem z naszą firmą. Dane są gromadzone i przechowywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem w związku z przedstawieniem naszej oferty, weryfikacji świadczonych przez nas usług lub innego problemu wymienionego przez Państwa w formularzu. Jeśli dane są wykorzystywane do wysyłania e-maili reklamowych naszej firmy lub informowania o naszych propozycjach współpracy i nie zgadzasz się na to dłużej, zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania podobnych informacji w przyszłości. Wypełniając nasz formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i wykorzystywanie ich w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz za zgodą na otrzymywanie informacji handlowych przez e-maile (zgodnie z ustawą o usługach elektronicznych z dnia 26 sierpnia 2002 r., obowiązującą od 10 marca 2003 r.). Masz prawo do sprawdzania, poprawiania lub usuwania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Pasta Food Company Sp. z o.o.

Korzystając ze strony www.pastafoodcompany.com, akceptujesz naszą politykę prywatności. Pasta Food Company Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności lub zasad polityki prywatności, prosimy o kontakt.